Nederland op de schop volgens Vermeend en Van der Ploeg

Kan het kabinet Rutte bezuinigen zonder onze economie kapot te maken en toch voldoen aan de Europese begrotingsregels? Volgens topeconomen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg is dat mogelijk. In hun verschenen digitale publicatie ‘Nederland moet op de schop’ geven ze aan hoe Nederland economisch hervormd moet worden.

Dat is hard nodig, want uit hun analyse blijkt dat de Nederlandse economie wegzakt naar de Europese achterhoede. Vermeend en Van der Ploeg berekenen ook hoe de onderhandelaars in het Catshuis in Den Haag een bezuinigings- en hervormingspakket kunnen samenstellen waarmee Nederland in 2013 voldoet aan het Europese begrotingsvereiste; een overheidstekort dat minder is dan 3% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP). Voldoet Nederland niet aan deze eis, dan lijdt het kabinet niet alleen een pijnlijk gezichtsverlies in Europa, maar loopt het ook de kans op een Europese boete, die kan oplopen tot 1 miljard euro.

Volgens Vermeend en van der Ploeg kan het kabinet niet volstaan met bezuinigen. Onze economie en werkgelegenheid kunnen alleen maar groeien als Nederland op de schop gaat. Op de belangrijkste beleidsterreinen moeten er ingrijpende hervormingen plaatsvinden, zoals in de gezondheidszorg, op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het pensioenstelsel. Daarnaast moet het kabinet maatregelen treffen om onze economie en het onderwijs te digitaliseren: Nederland moet het internetland van de wereld worden.

Voor 2013 hebben de economen een ombuigingspakket samengesteld dat rond de 13 miljard euro ligt en is opgebouwd uit 7,5 miljard aan bezuinigen en 5,5 miljard aan belastingherzieningen. Dit pakket levert voor de schatkist volgend jaar per saldo een extra opbrengst op van ruim 9 miljard euro. Daarmee kan het Nederlandse begrotingstekort in 2013 van 4,6% BBP worden teruggebracht tot beneden het Europese vereiste van 3% BBP. Voor de samenstelling van dit pakket hebben Vermeend en Van der Ploeg vier criteria gesteld. De bezuinigingsposten en hervormingen van het overheidsbeleid moeten tot gezonde overheidsfinanciën leiden, ze mogen onze economie niet kapot maken, de werkgelegenheid moet zoveel mogelijk op peil blijven en de bezuinigingspijn moet eerlijk naar draagkracht worden verdeeld.

Volgens berekeningen van Vermeend en Van der Ploeg leidt hun ombuigingspakket er niet toe dat de economie verder in het slop terecht komt. Bovendien zijn in het pakket voor het bedrijfsleven twee stimulansen opgenomen om de bedrijfsinvesteringen aan te wakkeren; fiscale vrije afschrijvingen en ruimere mogelijkheden om aan bedrijfskredieten te kunnen komen. Deze maatregelen bevorderen de economische groei.

De digitale publicatie ‘Nederland moet op de schop’ is een voorpublicatie van het boek met dezelfde titel, dat in september 2012 bij Einstein Books zal verschijnen. De digitale voorpublicatie kan gratis gedownload worden op www.einsteinbooks.nl.

Lees ook:Leve de euro! (gratis) – lees over euro-afschaf advies
Lees ook:Minderheidskabinet van Willem Vermeend en Emile Bode
Lees ook:Met Lebowski en Einstein E-books Baas van Nederland
Lees ook:Onstuitbare opmars van de digitale wereld
Lees ook:Tom Kabinet mag e-books doorverkopen van rechter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.